Location: 
Novotel Sydney Manly Pacific - Sydney Australia
Date: 
Wednesday, November 22, 2017 to Thursday, November 23, 2017